0932075290

NPSH, NPSHa  và NPSHr là gì, cách tính NPSHa để tránh xâm thực.

NPSH, NPSHa  và NPSHr là các chỉ số quan trong trong ngành bơm, nhưng nhiều người còn chưa rỏ ý nghĩa và cách tính toán các thông số này, cùng Máy bơm nước Châu Á tìm hiểu. NPSH (Net Positive Suction Head) là gì NPSH (Net Positive Suction Head) là một chỉ số được sử … xem thêm

Sewage và wastewater sự khác nhau và cách chọn bơm nước thải

Sewage và wastewater là hai thuật ngữ khác nhau nhưng thường được sử dụng để chỉ các loại nước thải. Sự khác nhau giữa nước thải sewage và wastewater Sewage là một thuật ngữ chung để chỉ nước thải từ các hệ thống thoát nước của thành phố, gồm các chất thải từ các hộ … xem thêm