0932075290

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH HÀNG HÓA

  • TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM MÁY BƠM ĐƯỢC BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG 12 THÁNG. NGOẠI TRỪ CÁC LOẠI BƠM CÓ THỜI GIAN BẢO HÀNH KHÁC, PHỤ KIỆN KHÔNG BẢO HÀNH.
  • CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO HÀNH PHẢI CÒN NGUYÊN THÙNG, NGUYÊN TEM, HÀNG ĐƯỢC MUA TẠI CÔNG TY, GIẤY BẢO HÀNH, HÓA ĐƠN ĐẦY ĐỦ. NẾU BỊ LỖI KỶ THUẬT CÔNG TY SẼ BẢO HÀNH MIỄN PHÍ TRONG VÒNG 1 NĂM.
  • CÁC TRƯỜNG HỢP MÁY BƠM KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC, KHÔNG CÓ CHỨNG NHẬN BẢO HÀNH, GIẤY TỜ…THÌ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH.
  • TRƯỜNG HỢP QUÁ THỜI GIAN BẢO HÀNH, CÔNG TY SẼ BẢO HÀNH TÍNH PHÍ.